Dokumentacija za ambasadu

Osnovna dokumenta:

– dokaz o uplati zahtjeva za izdavanje američke vize (160$ u KM protivvrijednosti po trenutnom kursu koji odredjuje ambasada) u Raiffeisen banci
– ispravno i kompletno popunjen elektronski formular DS-160 (mi popunjavamo) i odštampana potvrdna strana sa bar kodom i slikom
– fotografija 5x5cm na bijeloj pozadini (bez naočara ukoliko ih nosite)
– potvrda o studiranju (na maternjem jeziku)
– spisak položenih ispita (na maternjem jeziku)
– popunjen Wilberforce test (stampani primjerak dobijate u agenciji)
– indeks
– novi (biometrijski) pasoš.

Sva navedena dokumenta je neophodno donjeti u fascikli u terminu o kom će te biti blagovremeno obavješteni od strane predstavnika agencije (najkasnije 10 dana prije odlaska u američku ambasadu).